Kiedy udać się do logopedy:

 • jeśli mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • dziecko wsuwa język między zęby podczas mówienia,
 • jeśli dziecko ma problemy z gimnastyką buzi i języka,
 • jeśli dziecko nieprawidłowo oddycha,
 • jeśli dziecko źle gryzie,
 • jeśli nieprawidłowo połyka,
 • jeśli rodziców niepokoi budowa narządów mowy – zgryz, długość wędzidełka
 • jeśli dziecko nadmiernie się ślini,
 • jeśli osobom z otoczenia dziecka wydaje się, że dziecko źle słyszy lub nie rozumie wydawanych poleceń,

Z logopedą należy się również skonsultować, jeżeli zauważymy, że etap rozwoju mowy dziecka nie jest typowy dla jego normy wiekowej:

 • gdy w wieku sześciu miesięcy dziecko nie gaworzy (brak sylab: ma – ma – ma, ta – ta – ta),
 • jeśli po pierwszym roku życia nie wypowiada sylab lub/oraz pojedynczych słów,
 • jeśli w wieku 18 miesięcy nie mówi prostych słów np.: mama, tata, baba, dada,
 • jeśli w wieku 24 miesięcy nie łączy prostych słów w proste zdania i nie podejmuje prób komunikowania się z otoczeniem,
 • gdy w wieku dwóch lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a,e,i,o,u,y),
 • gdy, po ukończeniu trzeciego roku życia, dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: [d] na [t] (np. zamiast dom mówi tom), [w] na [f] (zamiast wata mówi fata), [g] na [k] (zamiast gęś mówi kęś), [b] na [p] (zamiast but mówi put) oraz głoski [k,g] zamienia na [t,d] a [l] na [j],
 • gdy dziecko, w wieku trzech lat, przestawia bardzo dużo sylab lub skraca i przekręca wyrazy, co powoduje, że jego mowa jest niewyraźna i niezrozumiała,
 • gdy w wieku czterech lat nie pojawiają się głoski szumiące: [sz],[ ż], [cz], [dż],
 • gdy w wieku 5 lat nie pojawia się głoska głoska [r].