Terapia dla dzieci i dorosłych obejmuje: 

ocenę rozwoju mowy dziecka i diagnozę

stymulację rozwoju mowy i języka

wyprowadzanie wad wymowy:

  • seplenienie – nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c,dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź
  • rotacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski r
  • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
  • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
  • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k
  • rynolalię- nosowanie mowę bezdźwięczną – zastępowanie głosek dźwięcznych bezdźwięcznymi
  • opóźniony rozwój mowy

ćwiczenia dykcyjne

ćwiczenia emisji głosu

Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług!